Kiếm Hổ

Kiếm Hổ The Tiger Blade (2005)

Nội dung phim

Kiếm Hổ, The Tiger Blade kể về một câu kiếm truyền thuyết gọi là Cây Kiếm Hộ Thể. Trong phim hd này, hai người bạn Yosthama và Đường Đào cùng tìm đến nơi giấu thanh kiếm, nhưng không phải chỉ có hai người, một bọn cướp cùng có cùng một tư tưởng giống như họ. Để bảo vệ ngôi miếu vị chủ trì sẽ nói cho mọi người biết thanh kiếm ở đâu. Nhưng ông cũng nói trước là người không thể chọn kiếm mà thanh kiếm sẽ lựa chọn chủ nhân. Bon cướp toan chiếm đoạt thanh kiếm khi Yos đẩy được nắp hầm mang kiếm ra, nhưng họ thất vọng vì đấy chỉ là thanh kiếm rỉ sét. Xem phim này bạn sẽ thấy thanh kiếm sẽ trở nên sắc bén như ngày xưa nếu có máu trinh nữ? Nhưng họ sẽ lấy máu trinh nữ ở đâu đây? Liệu đó có phải chỉ là truyền thuyết?

Xem thêm

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận