Kỳ Cắm Trại Kinh Hoàng

Kỳ Cắm Trại Kinh Hoàng Camp Hell (2010)

Nội dung phim

Kỳ Cắm Trại Kinh Hoàng, Camp Hell vào cuối mỗi mùa hè, những người con của một cộng đồng Kitô từ một vùng ngoại ô New Jersey đến tham dự hội Trại Hope. Họ đi sâu vào rừng. Ở đây, trẻ em được dạy đường lối của Chúa và cách sống không khác gì "ác quỷ".

Từ khóa

Bình Luận