Làm Chủ Đường Đua

Làm Chủ Đường Đua Ben Collins Stunt Driver (2015)

Nội dung phim

Làm Chủ Đường Đua, Ben Collins Stunt Driver bộ phim tư liệu kể về Ben Collins muốn dạt kỷ lục guiness, anh đã rất cực khổ và áp lực khi thực hiện các đường đua mạo hiểm. Với sự giúp đỡ của các người bạn đã làm cho mình, anh đã thực hiện đượ sự mong mỏi của mọi người.

Làm Chủ Đường Đua, Ben Collins Stunt Driver

Xem thêm

Từ khóa

Bình Luận