Lão Cửu Môn

Lão Cửu Môn The Mystic Nine (2016)

Nội dung phim

Bộ phim nói về chuyện đi tìm lịch sử của chín gia tộc trộm mộ ở Hồ Nam, Trung Quốc. Lão Cửu Môn chia làm ba loại gồm có Thượng Tam Môn, Bình Tam Môn và Hạ Tam Môn. Trong đó, Trương Khởi Sơn (Trần Vỹ Đình) là một tướng quân quân đội đã từng là một chuyên gia đạo mộ, đồng thời cũng là người đứng đầu Lão Cửu Môn. Một chiếc xe lửa thần bí dẫn Trương Khải Sơn tới một núi quặng nghi vấn trùng trùng. Để phá giải câu đố về ngọn núi này, Trương Khải Sơn phải nhờ sự giúp đỡ của thế gia khảo cổ Nhị Nguyệt Hồng, người mà Trương Khải Sơn giúp tìm thuốc giải cứu ái thê Nha Đầu. Trương Khải Sơn cũng tìm được tình yêu với Doãn Tân Nguyệt 

Xem thêm

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận