Lính Bắn Tỉa Mỹ

Lính Bắn Tỉa Mỹ American Sniper (2014)

Nội dung phim

Phim Lính Bắn Tỉa Mỹ nói về 1 anh lính hải quân SEAL kể lại cuộc đời binh nghiệp của mình, trong đó bao gồm hơn 150 người đã bị giết. Trở về nhà với vợ và con của mình sau bốn tour du lịch của các nhiệm vụ, tuy nhiên, Chris thấy rằng nó là cuộc chiến tranh, ông không thể để lại đằng sau.

Lính Bắn Tỉa Mỹ

Từ khóa

Bình Luận