Loài Người Nhân Tạo Phần 1

Loài Người Nhân Tạo Phần 1 Humans Season 1 (2015)

Nội dung phim

Tiềm Cận Sự Sống Phần 1 một bộ phim kể về một Thế Giới nơi mà con người chế tạo ra loại robot cực kì thông minh để giúp đỡ việc trong nhà cũng như công xưởng, nhưng rồi dần dần trí tuệ nhân tạo của loại Robot này càng được nâng cao và đe dọa đến nhiều thứ,.

Xem thêm

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận