Luật Sống Còn

Luật Sống Còn Essex Boys: Law Of Survival (2015)

Nội dung phim

Luật Sống Còn phim là câu chuyện của Danny - một côn đồ ở khu Essex Underworld của nước Anh. Cuộc đối đầu với cớm trong khu vực, sự đáp trả khi bị xâm lấn địa bàn là cuộc sống hằng ngày của anh...Chúc các bạn xem phim vui vẻ.

Luật Sống Còn - Essex Boys: Law Of Survival

Luật Sống Còn - Essex Boys: Law Of Survival

Luật Sống Còn - Essex Boys: Law Of Survival

Từ khóa

Bình Luận