Ma Cô Ổ Mại Dâm

Ma Cô Ổ Mại Dâm Neon Flesh (2010)

Nội dung phim

Ma Cô Ổ Mại Dâm, Neon Flesh kể về một thanh niên với cố gắng tạo được sự tôn trọng từ người mẹ, hắn cùng 2 người bạn cũng thuộc loại vô dụng như hắn quyết tâm mở một nhà thổ để thực hiện lòng mong mỏi của bản thân ...

Xem thêm

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận