Mật Thám Hoan Hỉ

Mật Thám Hoan Hỉ Happy MiTan (2016)

Nội dung phim

Mật Thám Hoan Hỉ, Happy MiTan vào thời Thuận Trị, Ngưu Đại Bảo một lòng muốn kết hôn với người con gái mình yêu mến Viêm Ngọc Nga, trong quá trình theo đuổi âm kém dương sai trở thành thành viên cùng bang với Viêm Ngọc Nga - dịch trạm Hoàng Hoa Dịch, để bảo vệ người yêu Viêm Ngọc Nga, Ngưu Đại Bảo dựa vào trí tuệ của mình lấy được tín nhiệm của Dịch Trưởng Long Định Hải, âm thầm trong bóng tối hóa giải mâu thuẫn giữa Thanh triều và bang phái.

Xem thêm

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận