Max điên cuồng 3: Câu Chuyện Cuối Cùng

Max điên cuồng 3: Câu Chuyện Cuối Cùng Mad Max 3: Beyond Thunderdome (1985)

Nội dung phim

Bartertown là một thành phố trên các cạnh của một sa mạc đã được quản lý để giữ lại một số công nghệ nếu không có nền văn minh. Max có nguồn cung cấp của mình bị đánh cắp và phải tìm nơi trú ẩn ở đó trong một thế giới sau khải huyền, nơi tất cả các máy đã bắt đầu suy sụp và man rợ giữ những gì còn lại. Ông tham gia vào một cuộc đấu tranh quyền lực trong ba bộ phim Mad Max này, nơi ông lần đầu tiên phải tồn tại thị trấn, tồn tại các sa mạc và sau đó giải cứu những đứa trẻ vô tội, ông đã phát hiện ra.

Max điên cuồng 3: Câu Chuyện Cuối Cùng

Max điên cuồng 3: Câu Chuyện Cuối Cùng

Max điên cuồng 3: Câu Chuyện Cuối Cùng

Xem thêm

Từ khóa

Bình Luận