Mộ Vương Chi Vương

Mộ Vương Chi Vương Tomb Of King (2016)

Nội dung phim

Mộ Vương Chi Vương, Tomb Of King là một người thân thế kỳ lạ, lớn lên trong Vong Tình Cốc của Công Mộ phái. Vì trong Vong Tình Cốc không cho phép nam tử sống nên từ nhỏ, hắn đã phải cải trang làm nữ nhi. Đến năm 13 tuổi, khi không thể tiếp tục che dấu thân phận, nhưng lại có tư chất kì lạ nên bắt đầu được đưa vào cấm địa của Công Mộ phái rèn luyện. 10 tuổi phá được cơ quan của những ngôi mộ lớn, 13 tuổi đã có thể đột nhập vào Hoàng Lăng, 16 tuổi phá được cơ quan của bảy ngôi mộ Thiên Cơ của quái nhân trấn thủ môn phái. Gây chấn động cả môn phái lẫn võ lâm.
Dưới sự sắp xếp của Công Mộ phái, hắn sẽ liên thủ với thiếu môn chủ Lạc Thời Thu để phá giả 9 ngôi kì mộ để đoạt lại danh hiệu cho môn phái.

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận