Mộc Phủ Phong Vân

Mộc Phủ Phong Vân Mu Fu Feng Yun (2012)

Nội dung phim

Bản thân ta chẳng phải chưa từng nghĩ đến chuyện dùng chính danh để thu phục nhân tâm. Chỉ hiềm một nỗi, Lý Nam Đế tang phục chưa dứt bao lâu, đến giờ lại có thêm huynh trưởng của ông ta là Lý Thiên Bảo tự xưng làm Đào Lang Vương ở động Dã Năng. Phim Mộc Phủ Phong Vân Nếu đột ngột tự xưng hiệu lúc này rất dễ khiến cho thiên hạ dị nghị rằng chúng ta muốn tiếm đoạt vương vị họ Lý, lại tạo điều kiện cho giặc Lương tung phản gián lung lạc nhân tâm; khó có thể dẫn đến cái lợi lưỡng toàn như Trương Hát tướng quân nhắc đến, mà còn khiến lòng người úy kỵ chẳng theo về.

Mộc Phủ Phong Vân - Images 1

Lời chủ soái nói cũng thực chẳng sai; nhưng xét cho cùng, điều tối quan trọng vẫn là nhất thống toàn quân, quy tụ lòng người về một mối, đoàn kết kháng địch. Muốn thành như vậy, ngoài cách xưng hiệu, khó tìm ra nổi phương cách khả dĩ có thể vượt hơn được nữa. Vấn đề đột ngột đi vào chỗ tắc. Mộc Phủ Phong Vân Nhất thời doanh trướng lặng yên, chẳng ai có thể nói được lời nào. Trương Hống hai mắt đột nhiên sáng bừng, trong thoáng chốc tưởng như có thể bột phát mà xuất mọi suy tưởng trong lòng ra.

Mộc Phủ Phong Vân - Images 2

Xem Phim Mộc Phủ Phong Vân Truyền lại ngai rồng ư. Vương vị vốn đang nằm trong tay Lý Thiên Bảo, con người này lòng dạ tham lam, ngay đến quân sư của ông ta là Lý Phật Tử cũng có không ít dã tâm, chỉ sợ nói đến chuyện truyền vương vị lại đã là điều tuyệt không thể rồi. Thượng tướng quân, hãy mau nói ra cao kiến của ngài, ta xin rửa tai cung kính lắng nghe. Triệu Quang Phục đột nhiên minh bạch ra một ý niệm mới, tức thì ồ lên. Nhưng chàng vẫn muốn lắng nghe chính kiến của Trương Hống, liền nhẹ nhàng hỏi.

Xem thêm

Từ khóa

Bình Luận