Mục Sư

Mục Sư The Priests (2015)

Nội dung phim

Mục Sư, The Priests là câu chuyện về cô gái trẻ Young-Shin dường như bị ám ảnh bởi con quỷ. Cô tình cờ cờ học chung với Choi Deacon là con của Cha Kim. Và Deacon Choi nhận ra một sự khác lạ về Young-Shin để điều tra vụ việc. Tuy nhiên, để tiết kiệm cuộc sống của Young-shin, những phải tìm hiểu xem các cô gái đang thực sự sở hữu hoặc có thể là nạn nhân của một lực lượng con người.Hoặc trong trường hợp xấu nhất cả.

Xem thêm

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận