Muôn Dặm Vó Ngựa

Muôn Dặm Vó Ngựa Frontera (2014)

Nội dung phim

Vợ Một cựu cảnh sát trưởng Arizona bị giết khi đi về sở hữu trang trại của họ. Nó sẽ xuất hiện một người đàn ông Mexico vượt qua bất hợp pháp vào Hoa Kỳ là có lỗi. Như trước đây và tìm kiếm cảnh sát hiện tại cho câu trả lời, cuộc sống đang thay đổi mãi mãi.

Xem thêm

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận