Nằm Vùng Phần 1

Nằm Vùng Phần 1 Legends Season 1 (2014)

Nội dung phim

Bộ phim Nằm Vùng Phần 1 xoay quanh đặc vụ Martin Odum, người có khả năng kỳ lạ là biến mình thành một người khác cho từng công việc khác nhau. Tuy nhiên, đi sâu vào những vấn đề cụ thể khán giả sẽ được thấy phong cách, tâm lý của Anh dường như không thay đổi nhiều,...

Nằm Vùng Phần 1

Nằm Vùng Phần 1

Nằm Vùng Phần 1

Xem thêm

Từ khóa

Bình Luận