Ngày Của Người Chết

Ngày Của Người Chết Day of the Dead (1985)

Nội dung phim

Ngày Của Người Chết nói về nhóm Zombies thống trị thế giới, ngoại trừ một nhóm nhỏ các nhà khoa học và nhân viên quân sự cư trú trong một hầm ngầm ở Florida. Các nhà khoa học đang sử dụng các undead trong các thí nghiệm khủng khiếp; nhiều đến sự thất vọng của quân đội. Cuối cùng quân đội phát hiện ra rằng những người đàn ông của họ đã được sử dụng trong các thí nghiệm của các nhà khoa học, và trục xuất các nhà khoa học đến các hang động mà nhà the Living Dead. Thật không may, những thây ma từ mặt đất trên đã làm theo cách của họ vào hầm trú ẩn.

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận