Ngày Tàn

Ngày Tàn The Day (2011)

Nội dung phim

Phim Ngày Tàn này được thiết lập trong tương lai gần trong một thời gian hậu khải huyền với năm người sống sót phải vật lộn để có được thông qua mỗi ngày. Họ di chuyển để tìm thức ăn và những người sống sót khác cũng như một nơi an toàn để giữ trong một thời gian. Phim Ngày Tàn Họ vấp ngã trên một ngôi nhà đổ nát trong nước, do đó, họ kiểm tra xem nó ra khi mọi thứ biến xấu. Ngôi nhà là không an toàn như họ hy vọng, và có những người khác, những người có bệnh hoạn sử dụng cho họ. Phim Ngày Tàn Họ sẽ tồn tại?

Ngày Tàn

Hình Ảnh Trong Phim Ngày Tàn - Ảnh 1

Ngày Tàn

Hình Ảnh Trong Phim Ngày Tàn - Ảnh 2

Ngày Tàn

Hình Ảnh Trong Phim Ngày Tàn - Ảnh 3

Ngày Tàn

Hình Ảnh Trong Phim Ngày Tàn - Ảnh 4
Xem thêm

Từ khóa

Bình Luận