Ngay Thẳng

Ngay Thẳng Strait & Narrow (2016)

Nội dung phim

Ngay Thẳng, Strait & Narrow câu chuyện về những người lính tham gia chiến đấu cho tổ chức, nhưng đồng thời họ phải bảo vệ chính gia đình những người thân của mình. Một cuộc chiến không hề dễ dàng.

Xem thêm

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận