Ngố Làm Triệu Phú

Ngố Làm Triệu Phú Are You Here (2013)

Nội dung phim

Are You Here (Ngố làm triệu phú) kể về Ben Baker là một người đàn ông con người sống trên chiếc ghế của bạn mình nhận được cao.Người bạn của ông, Steve Dallas, là một phóng viên thời tiết vừa phải thành công, người đang sống một cuộc sống hời hợt. Khi Ben nhận được từ cha mình đã qua đời, Steve lái nó về nhà và họ lại kết nối với thành công và thúc đẩy chị em của Ben Terri và hippie bước mẹ Angela là người cùng tuổi với họ. Việc đọc ý chí khiến Ben để đến với một mục đích mới trong cuộc sống, nhưng những người xung quanh anh ta không chứng minh được rất ủng hộ, và sau đó tất cả họ đều xem xét lại cuộc sống của riêng mình.

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận