Người Bảo Vệ

Người Bảo Vệ Defendor (2009)

Nội dung phim

Một tên cớm bẩn, một trùm mafia, và một cô gái trẻ bị bọn họ lạm dụng là công dân của một thành phố là thế giới chìm của giới tội phạm. Trong thế giới đó có một tên "THƯỜNG DÂN" là Arthur Poppington (Nhân vật DEFENDOR của chúng ta), tên này không hiểu và không thuộc về thế giới này. Nhưng hắn ta lại cố chống lại chúng. Chẳng có sức mạnh nào ngoài lòng cam đảm, Defendor đã xuống đường đẻ bảo vệ những công dân vô tội của thành phố.

Người Bảo Vệ

Người Bảo Vệ

Người Bảo Vệ

Xem thêm

Từ khóa

Bình Luận