Người Dơi đại chiến Robin

Người Dơi đại chiến Robin Batman Vs. Robin (2015)

Nội dung phim

Người Dơi đại chiến Robin kể về Damian Wayne là có một thời gian khó khăn đối phó với "không giết" thời cha mình. Trong khi đó, Gotham đang trải qua ông sẽ với các mối đe dọa như các nhà làm phim mất trí, và Tòa án bí mật của Owls.

Từ khóa

Bình Luận