Người Thứ Ba

Người Thứ Ba To The Dearest Intruder (2016)

Nội dung phim

Người Thứ Ba, To The Dearest Intruder dôi khi những người bạn tốt nhất giống như tất cả những điều tương tự. Nhưng điều gì sẽ xảy ra khi một trong những điều là người đàn ông như thế? Xong Jia An và Luo Shao Thanh là người bạn tốt nhất trong trường đại học. Cả hai đều đang trong tình yêu với Yan Hảo, nhưng Shao Thanh biết rằng Jia An đã được nói từ thời thơ ấu rằng cô có kế hoạch kết hôn Yan Hào. Tuy nhiên, Yan Hảo có tình cảm với Shao Qing và có thể đã chọn cô

Xem thêm

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận