Nguồn Gốc

Nguồn Gốc I Origins (2014)

Nội dung phim

Phim Nguồn Gốc kể về một nhà sinh vật học phân tử và đối tác trong phòng thí nghiệm của mình phát hiện ra bằng chứng cho thấy có thể thay đổi những đặc điểm cơ bản của xã hội mà chúng ta đang có.

Nguồn Gốc

Nguồn Gốc

Nguồn Gốc

Từ khóa

Bình Luận