Nhà Độc Tài

Nhà Độc Tài Dear Dictator (2018)

Nội dung phim

Nhà Độc Tài, Dear Dictator Tatiana cũng giống như bao teen dẩm khác, ngoại trừ một điều: Cô là bạn qua thư của nhà độc tài Anton Vincent. Sau khi chính biến xảy ra, Vincent bỏ trốn đến Mỹ và ở trong nhà của Tatiana. Đổi lại Vincent dạy Tatiana cách khơi mào cách mạng và lật đổ mấy con mát rượi ở trường. 

Xem thêm

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận