Nhật Ký Sát Thủ

Nhật Ký Sát Thủ True Memoirs of an International Assassin (2016)

Nội dung phim

Nhật Ký Sát Thủ, True Memoirs of an International Assassin một nhà xuất bản thay đổi tiểu thuyết đầu tay của nhà văn về một sát thủ chết người từ tiểu thuyết đến phi hư cấu, tác giả thấy mình bị đẩy vào thế giới của những nhân vật chính của mình, và phải đảm nhận vai trò của các nhân vật của mình cho sự sống còn của chính mình. 

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận