Nhảy Lên Ashin!

Nhảy Lên Ashin! Jump Ashin! (2011)

Nội dung phim

Chuyện về những cô cậu thanh niên trong phòng tập thể dục dụng cụ, theo đuổi những lí tưởng cao đẹp. A Tín đam mê thể dục dụng cụ, nhưng mẹ anh kiên quyết phản đối. Phim là cuộc truy tìm những ước mơ khao khát riêng của bản thân con người...

Từ khóa

Bình Luận