Nhiếp Ẩn Nương

Nhiếp Ẩn Nương The Assassin (2015)

Nội dung phim

Nhiếp Ẩn Nương nói về một nữ sát thủ “máu lạnh” nhưng vẫn còn trái tim ấm áp của một người phụ nữ. Trong một lần thực thi một nhiệm vụ quan trọng, cô đã thất bại tuy nhiên cũng từ thất bại này cô đã dần phát hiện ra quá khứ của mình.

Nhiếp Ẩn Nương - The Assassin

Nhiếp Ẩn Nương - The Assassin

Nhiếp Ẩn Nương - The Assassin

Xem thêm

Từ khóa

Bình Luận