Những Cái Chết Bí Ẩn

Những Cái Chết Bí Ẩn Shadow People (2013)

Nội dung phim

Những Cái Chết Bí Ẩn Một bài nói chuyện chủ chương trình phát thanh làm sáng tỏ một âm mưu về cuộc gặp gỡ với các sinh vật bí ẩn được gọi là nhân dân Shadow và vai trò của họ trong các ca tử vong không rõ nguyên nhân của hàng trăm nạn nhân trong những năm 1980.

Những Cái Chết Bí Ẩn

Những Cái Chết Bí Ẩn, Shadow People

Những Cái Chết Bí Ẩn, Shadow People

Từ khóa

Bình Luận