Nữ Biệt Kích Gợi Cảm

Nữ Biệt Kích Gợi Cảm Mercenaries (2014)

Nội dung phim

Nữ Biệt Kích Gợi Cảm xoay quanh sự việc con gái của Tổng thống bị bắt và giam giữ trong trong chuyến thực địa vùng đang xảy ra triến tranh, và nhóm Elite Commandos được thành lập để giải cứu trong tình cảnh đang nguy cấp,....."

Xem thêm

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận