Nữ Chiến Binh

Nữ Chiến Binh Tiger House (2015)

Nội dung phim

Nữ Chiến Binh kể về một vận động viên thể dục đang bị thương phải một mình chống chọi lại băng cướp có vũ khí để bảo vệ ngôi nhà của bạn trai cô. Với kỹ năng của một vận động viên cô đã giúp cho bạn trai mình thoát khỏi sự nguy hiểm. Nhưng tình hình xoắn ốc ngoài tầm kiểm soát, các nhà ngoại thành trở thành một đấu trường đáng sợ đối với bạo lực.

Nữ Chiến Binh

Từ khóa

Bình Luận