Ô Nhục

Ô Nhục Outrage (2010)

Nội dung phim

Bộ Phim Ô Nhục bắt đầu với một bữa tiệc xa hoa ở bất động sang trọng của người lãnh đạo Đại Yakuza Sekiuchi (Soichiro Kitamura), ông chủ của Sanno-kai, một tổ chức tội phạm lớn cung cấp thông kiểm soát toàn bộ khu vực Kanto , và ông đã mời các nhà lãnh đạo Yakuza nhiều dưới của mình kiểm soát. Sau khi kết thúc chính thức của bữa tiệc, Kato, viên trung úy trưởng Sekiuchi, kéo một trong những nhà lãnh đạo Yakuza, Ikemoto, sang một bên và làm cho rõ ràng rằng ông không hài lòng với những tin tức mà Ikemoto đã trở nên thân thiện với một nhà lãnh đạo băng đảng đối thủ, Murase, trong khi hai đã bất ngờ bị cầm tù với nhau. Xem Phim Outrage Kato lệnh Ikemoto đưa unassociated Murase-gumi trong dòng, và ông ngay lập tức vượt qua các nhiệm vụ trên để Otomo cấp dưới của mình (Beat Takeshi), người điều hành phi hành đoàn của mình.

Ô Nhục, Outrage

 Ô Nhục, Outrage

Ô Nhục, Outrage

Từ khóa

Bình Luận