Phóng Viên Chiến Trường

Phóng Viên Chiến Trường Whiskey Tango Foxtrot (2016)

Nội dung phim

Phóng Viên Chiến Trường, Whiskey Tango Foxtrot sau khi xem xét cẩn thận, Kim Baker, một copywriter tin tức, quyết định để lại sự thoải mái tương đối của một công việc bàn New York và bạn trai nghiêm trọng Chris chấp nhận sự bố trí công việc cho ba tháng như trên máy ảnh phóng viên trong cuộc chiến tranh tàn phá Afghanistan, như cô hãng tin được tìm kiếm bất cứ ai trong hàng ngũ của họ để lấp đầy ngay khoảng trống rỗng ở nước ngoài.

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận