Phương Thuốc Kỳ Bí

Phương Thuốc Kỳ Bí A Cure for Wellness (2017)

Nội dung phim

Phương Thuốc Kỳ Bí, A Cure for Wellness một nền y học phát triển một cách bí mật tại dãy núi Alps tại Thụy SĨ. Giám đốc điều bênh viện đã cử một nhân viên trẻ đầy tham vọng đến để lấy thông tin và người phát mình ra y học này. Nhưng khi đến đây, anh nghi ngờ cái gọi là y học tiên tiến đó không có gì gọi là vẻ vang. Và những tó mò về anh bắt đầu nổi lên, bắt anh khắm phá ra những thí nghiệm đáng sợ, anh bị phát hiện và đưa anh vào cuộc thí nghiệm đầy kinh hoàng.

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận