Pokemon Movie 4: Celebi Và Cuộc Gặp Gỡ Vượt Thời Gian

Pokemon Movie 4: Celebi Và Cuộc Gặp Gỡ Vượt Thời Gian Pokemon Movie 4: Celebi Voice Of The Forest (2001)

Nội dung phim

Pokemon 4: Celebi Và Cuộc Gặp Gỡ Vượt Thời Gian trong bộ phim này, chúng ta sẽ các Pokémon mới, Celebi, người có khả năng đi xuyên thời gian. Vicious, hậu duệ tương lai của James và Jessie của Team Rocket, quay ngược thời gian để tàn phá, và nó lên đến Ash trẻ, Pikachu và bạn bè để ngăn chặn anh ta. Trên đường đi, Ash tiếp tục trưởng thành vào huấn luyện viên Pokémon không thể ngăn cản anh ta sẽ trở thành trong tương lai.

Pokemon Movie 4: Celebi Và Cuộc Gặp Gỡ Vượt Thời Gian

Pokemon Movie 4: Celebi Và Cuộc Gặp Gỡ Vượt Thời Gian

Pokemon Movie 4: Celebi Và Cuộc Gặp Gỡ Vượt Thời Gian

Từ khóa

Bình Luận