Ra Tù

Ra Tù Boy A (2007)

Nội dung phim

Ra Tù, Boy A kể về cuộc sống của một thanh niên ra khỏi nhà tù sau nhiều năm và đưa ra một nhận dạng mới trong một thị trấn mới. Được giúp đỡ bởi người giám sát, người mà sau này anh ta xem như cha, anh ta tìm được công việc và bạn bè. Boy A là bộ phim đề cập mạnh mẽ đến vấn đề đạo đức thời nay...

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận