Rắn Khổng Lồ 2 : Truy Tìm Huyết Lan

Rắn Khổng Lồ 2 : Truy Tìm Huyết Lan Anacondas 2 : The Hunt For The Blood Orchid (2004)

Nội dung phim

Phim Rắn Khổng Lồ 2 : Truy Tìm Huyết Lan Tại New York, tham vọng tiến sĩ Jack Byron và người phụ tá Gordon Mitchell trình bày các nghiên cứu của các trợ lý của ông Sam Rogers cho CEO và ban giám đốc của một công ty tài trợ cho một cuộc thám hiểm khoa học để Borneo. Mục tiêu là để tìm thấy một bông hoa, Blood Orchid, mà khởi sắc cho một vài tuần mỗi bảy năm và có thể là một đài phun nước của thanh niên, kéo dài sự mong đợi của cuộc sống của con người. Chúc các bạn xem phim vui vẻ.

Rắn Khổng Lồ 2 : Truy Tìm Huyết Lan

Rắn Khổng Lồ 2 : Truy Tìm Huyết Lan

Rắn Khổng Lồ 2 : Truy Tìm Huyết Lan

Từ khóa

Bình Luận