Sác Lô: Nhà Độc Tài Vĩ Đại

Sác Lô: Nhà Độc Tài Vĩ Đại Charlie Chaplin: The Great Dictator (1940)

Nội dung phim

Sác Lô: Nhà Độc Tài Vĩ Đại, Charlie Chaplin: The Great Dictator là sự phản đối công khai của Chaplin với Adolf Hitler và Chủ nghĩa phát xít, nó được quay và phát hành tại Mỹ chỉ một năm trước khi Mỹ tham gia trực tiếp vào Chiến tranh thế giới thứ II. Trong phim Chaplin đóng cùng lúc hai vai, tên độc tài Adenoid Hynkel, nhân vật rõ ràng lấy hình mẫu từ Hitler (kể cả bộ ria mép), và người thợ cạo Do Thái bị bọn Nazi hành hạ. Điều thú vị là Chaplin chỉ sinh trước Hitler có 4 ngày...

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận