Show Diễn Của Tử Thần

Show Diễn Của Tử Thần The Eichmann Show (2015)

Nội dung phim

Show Diễn Của Tử Thần bộ phim The Eichmann Show tái hiện lại phiên xét xử Adolf Eichmann, một trong những người chỉ huy cuộc thảm sát sáu triệu người dân Do Thái của Đức Quốc Xã. The Eichmann Show là một phần của series lễ kỉ niệm cuộc thảm sát trên sẽ được phát sóng vào này 27 tháng 1.

Xem thêm

Từ khóa

Bình Luận