Sơn Hải Kinh Truyền Thuyết Xích Ảnh

Sơn Hải Kinh Truyền Thuyết Xích Ảnh The Classic Of Mountains And Seas (2015)

Nội dung phim

Sơn Hải Kinh Truyền Thuyết Xích Ảnh bộ phim tình cãm giữa các vị thân, xen vào đó là các cuộc tranh giành ranh giới và quyền thống trị trên thiên đình. Với các cuộc xâm lăng của yêu quái đang tác oai tác quái trong dân giang, liệu các vị anh hùng của chúng ta có dẹp yên các cuộc bạo loạn này không. Mời các bạn theo dõi bộ phim này nhé.

Sơn Hải Kinh Truyền Thuyết Xích Ảnh

Xem thêm

Từ khóa

Bình Luận