Sóng Ngầm

Sóng Ngầm Htv9 (2014)

Nội dung phim

Chuyện này phải nói từ nguyên khởi. Đức Đại Thiên Tôn Cửu Thiên Huyền Linh Cao Thượng Đế điện hạ là đấng chí tôn tối thượng, trị vì tam thiên ngũ giới, thống trị tứ hải vạn phương. Đức điện hạ đã chia thiên thượng thành ba tầng, thiên hạ gồm chín cõi, giang hồ gồm tam giới. Phim Sóng Ngầm Tam thiên chính là Tiên Thiên, Hậu Thiên và Thượng Thiên do Tam Thiên Thánh Đế chia nhau cai quản. Chín cõi thiên hạ là Trung Nguyên, Đông Doanh, Tây Tạng, Đại Mạc, Tây Vực, Quan Ngoại, Thiên Trúc, Ba Tư, Hồi địa do Cửu Thiên Đại đế chịu mệnh cai quản. Vĩnh Lạc Hoàng đế của Minh triều cũng đã được thụ phong mà đứng vào hàng Cửu Thiên Đại Đế đấy. Còn giang hồ tam giới là võ lâm, vũ nội, thế ngoại. Võ lâm thì để tự sinh tự diệt, không ai cai quản. Vũ nội do Bát phương Bá chủ cùng Huyền Đô Quan chủ cai quản. Thế ngoại là địa hạt của các vị Quân chủ, do Tứ Hải Quân chủ đứng đầu.

Sóng Ngầm - Images 1

Phải rồi. Người võ lâm nếu hội đủ điều kiện sẽ được gia nhập vũ nội. Người trong vũ nội nếu có đủ tư chất cùng công lao cũng có thể tiến lên thế ngoại, trở thành thế ngoại cao nhân, tiêu dao tự tại, không bị bó buộc bởi quy củ giang hồ. Còn các vị thế ngoại cao nhân nếu đạt đến một mức độ nào đó thì sẽ được xóa tên khỏi Sinh Tử Bộ, ghi tên vào thần phả mà gia nhập Thiên giới. Trước mắt, các vị huynh đệ hãy tạo nên danh tiếng cho mình trước đã, để cho các đại nhân vật ở trong vũ nội chú ý, hay ít nhất cũng trở thành những nhân vật xuất sắc nhất trong giới võ lâm. Sau này, nếu như bọn Thông Thiên Giáo có hành sự quá đáng, động chạm đến lợi ích của các vị đại lão trong vũ nội, thì đó cũng sẽ là cơ hội cho các vị huynh đệ. Nên biết, các đại giáo phái như Thiên Nhất Giáo, Bách Độc Giáo, Bài Giáo dù thế lực lừng lẫy, xưng bá vũ nội, thì cũng vẫn có ít nhiều liên hệ với giới võ lâm đấy.

Sóng Ngầm - Images 2

Bọn Lưu Quốc Hiên cả mừng, họp nhau bàn mưu tính kế để đánh bóng tên tuổi của mình cũng như oai danh của Thái Chính Cung. Thủy trướng thuyền cao. Sóng Ngầm Bọn họ là quản sự của Thái Chính Cung. Chỉ cần oai danh của Thái Chính Cung vang động võ lâm, khiến cho người võ lâm đều trọng thị, thì địa vị của bọn họ cũng sẽ được tăng cường. Sáng hôm sau, Giang Thừa Phong cùng Lý Nhược Hồng xuống núi trong sự đưa tiễn long trọng của bọn môn hạ Thái Chính Cung. Năm người bọn Lưu Quốc Hiên đưa tiễn đến ngoài mười dặm, rồi mới bịn rịn chia tay. Giang Thừa Phong phải bảo mãi cả bọn mới chịu quay về. Chàng cùng Lý Nhược Hồng tiếp tục cuộc hành trình đi về Giang Nam. Nàng vẫn vô tư, không hề hay biết gì về những đại sự vừa diễn ra ở đây mấy hôm nay, những đại sự có thể ảnh hưởng đến hình thế của võ lâm sau này.

Xem thêm

Từ khóa

Bình Luận