Star Trek: Chìm Vào Bóng Tối

Star Trek: Chìm Vào Bóng Tối Star Trek: Into Darkness (2013)

Nội dung phim

Star Trek: Chìm Vào Bóng Tối, Star Trek: Into Darkness khi một phi hành đoàn của Enterprise được lệnh trở về nhà, họ phát hiện thấy một lực lượng không thể ngăn cản cuộc khủng bố trong nội bộ nên buộc họ phá hủy hạm đội và tất cả mọi thứ, khiến cho cả hành tinh Star Trek Chìm Vào Bóng Tối. Trong tình trạng này bắt buộc Captain Kirk dẫn đầu một một quân đến một thế giới khu vực chiến tranh để nắm bắt một vũ khí đó là một người đàn ông có sức hủy diệt hàng loạt...

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận