Sự Sống Còn Mạnh Mẽ Của K Pop

Sự Sống Còn Mạnh Mẽ Của K Pop The Strongest K-pop Survival (2012)

Nội dung phim

Triệu Quang Phục nghe được mấy lời ấy rồi thì đã cảm thấy thực sự yên tâm, thở nhẹ một tiếng, an nhiên cất bước dời đi. Kang Chang Min (Kevin) cho rằng thế giới luôn chuyển động xoay quanh mình và mơ ước trở thành một ca sĩ hát ballad. Ria (Kim Eun Jung) là nghệ sĩ nổi tiếng, đại diện cho cả Đại Hàn Dân Quốc. Xem Phim Sự Sống Còn Mạnh Mẽ Của K POP Sau một trận càn dữ dội, cái nơi tưởng như cực kỳ bình yên ấy đã sớm chìm trong khói lửa, xác khô chất đầy thành đống. Chỉ còn người chết và một dải đất hoang phế để lại, tạo nên một sự trống vắng không thể nào khoả lấp trong lòng Triệu Quang Phục, kéo dài đến suốt những năm về sau.

Sự Sống Còn Mạnh Mẽ Của K POP - Images 1

Dòng thời gian như tiếp tục chảy trôi, đưa đến hình ảnh chiến trận, khi Triệu Quang Phục rời khỏi cố hương, cùng phụ thân đầu quân dưới trướng Lý Nam Đế, xung trận đánh giặc, chinh chiến trên xa trường. Cảm nhận được vị nám của khói lửa như còn vương trên cánh áo. Những sự hùng tráng khi đứng trên cỗ xe thiên lý mã đạp bằng thành quách còn lưu dấu mãi không phai. Lại tưởng như một lần nữa phải chịu đựng sự mất mát cực lớn, những sự mâu thuẫn và đấu tranh nội tâm cực kỳ gay gắt, những điều tự khiển trách chính bản thân mình khi nhận được di hài của phụ thân.

Xem thêm

Từ khóa

Bình Luận