Sức Mạnh Đàm Phán (Người Thổi Sáo)

Sức Mạnh Đàm Phán (Người Thổi Sáo) Pied Piper (2016)

Nội dung phim

Sức Mạnh Đàm Phán, Pied Piper phim xoay quanh một đoàn đàm phán khủng hoảng thuộc lực lượng cảnh sát hàn quốc khi họ cố gắng giải quyết các trường hợp mà không sử dụng vũ lực. Các nhóm đàm phán khủng hoảng cảnh sát hoạt động trên các trường hợp đó như vụ tự tử đã cố gắng, những tình huống làm con tin và những tình huống khủng bố.

Sức Mạnh Đàm Phán, Pied Piper

Sức Mạnh Đàm Phán, Pied Piper

Từ khóa

Bình Luận