Sức Mạnh Tối Thượng 1

Sức Mạnh Tối Thượng 1 Powers 1 (2015)

Nội dung phim

Sức Mạnh Tối Thượng 1, Powers 1 một cốt chuyện được đặt trong thế giới mà người bình thường và những người có sức mạnh siêu nhiên cùng tồn tại. Một cảnh sát điều tra án mạng cùng với đồng nghiệp của mình điều tra những vụ án liên quan đến những người có sức mạnh siêu nhiên...

Xem thêm

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận