Tạm Biệt Mối Tình Đầu

Tạm Biệt Mối Tình Đầu Goodbye First Love (2011)

Nội dung phim

Tạm Biệt Mối Tình Đầu, Goodbye First Love là một biên niên sử của sự lãng mạn giữa Camille và Sullivan, mà bắt đầu trong thời thiếu niên của họ và chọn lên sau khi Sullivan 8 năm vắng bóng từ khám phá thế giới.

Xem thêm

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận