Tân Câu Chuyện Cảnh Sát

Tân Câu Chuyện Cảnh Sát New Police Story (2004)

Nội dung phim

Tân Câu Chuyện Cảnh Sát, New Police Story bị người cha là thanh tra trưởng ngược đãi từ nhỏ nên Joe mang trong lòng nỗi hận thù cao độ với cảnh sát. Hắn cùng một băng cướp năm người liên tục tấn công các ngân hàng. Và sau khi cướp xong, chúng cố ý nhấn chuông báo động dụ cảnh sát tới và nã súng vào họ xem như một trò vui.

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận