Tây Du Ký 2

Tây Du Ký 2 Journey To The West 2 (1998)

Nội dung phim

Nội dung phim Tây Du Ký 2: Tiếp theo phần 1, Tây Du Ký 2 với sự diễn xuất của Tôn Ngộ Không Trần Hạo Dân gây cho bạn nhiều điều thú vị mới

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận