Tây Du Ký: Mối Tình Ngoại Truyện 2

Tây Du Ký: Mối Tình Ngoại Truyện 2 Journey To The West: Conquering The Demons 2 (2017)

Nội dung phim

Tây Du Ký: Mối Tình Ngoại Truyện 2, Journey To The West: Conquering The Demons 2 chuyến hành trình của đường tăng cùng ba đồ đệ của mình cùng lên phương tây đi thỉnh kinh. Tuy nhiên, những mối nguy hiểm tiềm ẩn trên mỗi chặn đường của đường tăng, trái tim và tâm trí của họ không đồng ý. Sau một loạt các sự kiện quỷ dữ, vị sư và đệ tử của mình hiểu nhau hơn về những khó khăn và lo lắng của nhau. Cuối cùng, họ giải quyết mâu thuẫn bên trong và làm việc cùng nhau để trở thành một đội trừ quỷ, trừ quỷ.

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận