Tây Thi

Tây Thi Xi Shi (1994)

Nội dung phim

Tứ đại mỹ nhân trong lịch sử Trung Hoa gồm có: Tây Thi,Dương Quý phi,Vương Chiêu Quân và Điêu Thuyền.Trong đó,Tây Thi được coi là đệ nhất mỹ nhân.Mỹ danh của Tây Thi nhà nhà đều biết,câu chuyện về Tây Thi được lưu truyền rộng rãi.Bộ phim truyền hình 21 tập “Tây Thi” sẽ miêu tả cho chúng ta thấy 1 cách chân thực về thời loạn thế cách đây hơn 2ngàn năm. “Xuân thu vô nghĩa chiến”, Triệu Vương Câu Tiễn và Ngô Vương Phu Sai là hai quân vương luôn tranh giành nhau cho đến lúc chết và đã được ghi vào sử sách.Tây Thi là 1 mỹ nhân,vì nước quên than,vì báo quốc trả thù nhà , được sự uỷ thách của đức vua đã đến nước Ngô,hoàn thành 1 sứ mạng nặng nề.Nhưng ở đây,sự tranh đấu quyết liệt với Triệu vương,cô ấy đã dần nhận ra cái mình hận đáng lẽ ko nên hận,mà yêu đáng lẽ ko nên yêu, đã phân biệt được đúng và sai.Khi đại quân của Việt Vương Câu Tiễn chiếm đóng thành Cô Tô nước Ngô,Tây Thi ôm trong mình mỗi phiền hận,và đã chọn cách kết thúc sinh mạng mình từ trên vách núi đoạn trường.

Xem thêm

Từ khóa

Bình Luận