Thần Tượng Đến Rồi

Thần Tượng Đến Rồi Up Idols (2015)

Nội dung phim

Trong chương trình Thần tượng đến rồi có sự tham gia của các nữ nghệ sĩ nổi tiếng: Lâm Thanh Hà, Tạ Na, Triệu Lệ Dĩnh, Thái Thiếu Phân, Chu Nhân, Cổ Lực Na Trát, Dương Ngọc Dĩnh, Âu Dương Na Na, Trương Hàm Vận, Ninh Tịnh và hai MC là Hà Cảnh và Uông Hàm

Từ khóa

Bình Luận